mshd.net
当前位置:首页 >> 按字什么组词 >>

按字什么组词

了字有两种读音,读le,组词走了;得了;好了;快了;不能再等了。读作liǎo时,组词如明了;一目了然;完了;了结;了账。具体释义和举例如下: 一,读作le时,用在动词或形容词后面,表示动作或变化已经完成。用在句子的末尾或句中停顿的地方,...

一、动的组词: 运动、冲动、转动、流动、被动 浮动、轰动、摇动、牵动、舞动 二、动的释义: 1、(事物)改变原来位置或脱离静止状态(跟“静”相对):流~。风吹草~。你坐着别~。 2、改变(事物)原来的位置或样子:搬~。挪~。改~。~用。...

“里?”的词语: 里正 里程 里弄 里闾 里人 里巷 里中 里胥 里面 里仁 里闬 里行 里长 里居 里手 里门 里甲 里脊 里社 里头 里子 里衣 里外 里许 里耳 里舍 里间 里边 里旅 里老 里陌 里第 里言 里妇 里曲 里堠 里魁 里邻 里语 里海 里学 里籍 里...

呢组词如下: 花呢、呢子、着呢、呢绒、呕呢、么呢、毛呢、线呢、呢呢、骑呢、呐呢、枣呢、嗯呢、粗呢、呢称、呢羽、制服呢、勺着呢、海军呢、哆啰呢、嘛呢轮、直贡呢、华达呢、嘛呢旗、绿呢大轿、 基本字义: 1、用在疑问句末,表示疑问 [used i...

1.真说[ zhēn shuō ] 佛典谓佛有二种说法,一为真说,一为俗说。如说无常等、蕴处界等、念住等,属真说。 2.说服[ shuō fú ] 用充分理由劝导,使人心服 3.论说[ lùn shuō ] 议论说明;说理(多指书面的) ;按理说 4.明说[ míng shuō ] 直截了当地...

说组词如下: 说明、说唱、诉说、小说、说笑、说书、听说、说穿、乱说、假说、传说、絮说、游说、却说、谬说、说教、说辞、称说、说开、说客、成说、戏说、邪说、定说、按说、图说、叙说、说白、众说、说理、 基本字义: 1、用话来表达意思:~...

一、和,读音hè。 1、和,动词的意思是:不同声音、言论相互响应,协调合拍。组词如下: 和诗、和章 、和光同尘、应和、 一唱一和、曲高和寡 二、和,读音 hé 1、和,形容词的意思是:谐调的,无冲突的。组词如下: 和蔼、和气、和亲、和畅、 和...

拼 音 àn 部 首 扌 基本释义 1.用手或手指压:~铃。~键。~钮。~脉。~摩。 2.止住:~捺。~耐。~压。 3.依照:~照。~理。~例。~说。~质论价。 4.考查,研求:~验(审查验证)。~察(稽查审察)。 5.(编者、作者等)在正文之外所加...

用“和”字组词有:和面、饱和、调和、搀和 、和服 一、和面 [ huó miàn ] 基本释义:用水揉和面粉。 和面就是在粉状的物体中加液体搅拌或揉弄使有粘性。用水揉和面粉。根据水温,和面又分为凉水和面,温水和面,热水和面,每一种和面方法揉制成的...

选择 选举 选拔 选锋 选士 选手 选人 选聘 选材 选取 选曹 选耎 选美 选胜 选题 选用 选辑 选购 选集 选读 选官 选定 选修 选录 选民 选调 选骚 选贡 选派 选日 选懦 选愞 选授 选学 选才 选编 选址 选政 选练 选望 选侍 选抡 选登 选本 选票 ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mshd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com