mshd.net
当前位置:首页 >> 成语言字开头的成语 >>

成语言字开头的成语

言字开头的成语: 1、言不由衷[yán bù yóu zhōng] (1)释义:由:从;衷:内心。话不是打心眼里说出来的,即说的不是真心话。指心口不一致。 (2)出处:清·龚自珍《对策》:“进身之始;言不由衷。” (3)例句:他虽满口应下,但从他的表情可以...

言三语四、言不二价、言不及义、言不及私、言不及行、言不尽意、言不由中、言不由衷、言不达意、言不逮意、言不顾行、言与心违、言中事隐、言为心声、言之不预、言之凿凿、言之成理、言之无物、言之有序、言之有故、言之有物、言之有理、言之有...

言听计从——从容就义——义不容辞——辞旧迎新——新亭对泣——泣不成声——声泪俱下——下不为例——例行公事——事在人为——为人师表——表里不一——一纸空文——文白相间——间不容发——发分图强——强本节用——用人不疑——疑神疑鬼——鬼门关——关门打狗——狗血淋头——头头是道—...

言行一致, 言外之意, 言出必行!

言必信,行必果 信:守信用;果:果断,坚决。说了就一定守信用,做事一定办到。 言必有据 说话一定要有根据。 言必有中 中:正对上。指一说话就能说到点子上。 言不及义 及:涉及;义:正经的道理。指净说些无聊的话,没有一句正经的。 言不尽...

言字开头四字成语 : 言不由衷、言之凿凿、言归于好、言简意赅、 言归正传、言听计从、言传身教、言而不信、 言行一致、言多必失、言多语失、言行相顾、 言人人殊、言谈林薮、言之有物、言而无信、 言不及私、言颠语倒、言之有礼、言听谋决、 言...

言必有据 言必有物 言必有中 言不达意 言不逮意 言不二价 言不顾行 言不及行 言不及义 言不尽意 言不由中 言不由衷 言出法随 言出祸从 言出祸随 言传身教 言从计纳 言从计听 言从计行 言颠语倒 言多必失 言多伤行 言多伤幸 言多伤幸 言而不信 言...

一、空字打头的成语: 空城计 指在危急处境下,掩饰空虚,骗过对方的策略。 空洞无物 空空洞洞,没有什么内容。多指言谈、文章极其空泛。 空费词说 说的话别人不听,等于白说。 空谷白驹 驹:小壮的马。很好的一匹折马,却放在山谷里不用。比喻...

言不由衷、 言之凿凿、 言归于好、 言行相顾、 言简意赅、 言归正传、 言多必失、 言听计从、 言必信,行必果、 言传身教、 言多语失、 言而不信、 言行一致、 言语道断、 言大非夸、 言讷词直、 言犹在耳、 言人人殊、 言之无文、 言之有序

言简意赅,言之有理,言不由衷,言而不信,言行相顾,言信行果,言过其实,言之有序,言而有信,言而无信,言外之意,言人人殊,言听计从,言为心声,言归正传,言简意该,言犹在耳,言行不一,言行一致,言不尽意,言近旨远,言之无物,言归于好,言必有中,言之成理,言...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mshd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com