mshd.net
当前位置:首页 >> 2.18x16x125简便计算 >>

2.18x16x125简便计算

2.18x16x125简便计算 解: 2.18x16x125 =(2.18×2)×(8×125) =4.36×1000 =4360

25 x 125 x 16 = 25 x 125 x 2 x 8 = (25 x 2) x ( 125 x 8) = 50 x 1000 = 50000

原式 =125x9x(8x2) =125x9x8x2 =(125x8)x9x2 =1000x9x2 =9000x2 =18000

连乘最常用的简单算法就是凑零,也就是凑整百。 可以拆成125X4X250X4X4X6,=500X1000X24=5X24X100X1000 这样就好算了,记住一些乘出来可以凑成整百的就好。 25X4=100 125X4=500 125X8=1000 差不多就这些

简便计算(125x99十125)x16 =125x8x2x(99+1) =2000x100 =200000

2.5X0.125X16 =2.5X0.125X2X8 =(2.5X2)X(0.125X8) =5X1 =5

25×24×16×125 =25×(4×6)×(2×8)×125 =(25×4)×(8×125)×(6×2) =100×1000×12 =一百二十万

10个0,因为999乘以其他数字不可能出现末尾0,所以排除。625×125×25×5×16×8×4×2可以化简为5×125(由625变式而出)×125×25×5×8×2(由16变成)×8×8(由4×2得出 ). 然后得出125×8× 125×8× 25×5×8 ×5×2 ×5 1000× 1000 × 1000 ×10 × 5 所以最后末尾是...

125×35×16 =125×35×4×4 =500×140 =70000

25×125×16 =(4×25)×(8×125)÷2 =100×1000÷2 =100000÷2 =50000.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mshd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com