mshd.net
当前位置:首页 >> 329x125x16用最简单方法 >>

329x125x16用最简单方法

125x16 =125x(2x8) =(125X8)x2 =1000x2 =2000

25 x 125 x 16 = 25 x 125 x 2 x 8 = (25 x 2) x ( 125 x 8) = 50 x 1000 = 50000

连乘最常用的简单算法就是凑零,也就是凑整百。 可以拆成125X4X250X4X4X6,=500X1000X24=5X24X100X1000 这样就好算了,记住一些乘出来可以凑成整百的就好。 25X4=100 125X4=500 125X8=1000 差不多就这些

必须是对的呀,连续乘没有先后之分。

125x12x16 =125x12x2x8 =(125x8)x(12x2) =1000x24 =24000

(125Ⅹ22十125)x16用简便方法计算 (125Ⅹ22十125)x16 =125*(22+1)*16 =125*8*(2*23) =46*1000 =46000

第一道题 (125X99+125)X16 =125X(99+1)X16 =25X5X4X4X100 =100X20X100 =200000 第二道题 5X999+5+99X7+7+3X9+3+9 =5X(999+1)+7X(99+1)+3X(9+1)+9 =5000+700+30+9 =5739

10个0,因为999乘以其他数字不可能出现末尾0,所以排除。625×125×25×5×16×8×4×2可以化简为5×125(由625变式而出)×125×25×5×8×2(由16变成)×8×8(由4×2得出 ). 然后得出125×8× 125×8× 25×5×8 ×5×2 ×5 1000× 1000 × 1000 ×10 × 5 所以最后末尾是...

125X25x16 =(125x8)x(25x2) =1000x50 =50000

脱式简算: 125x16 =125×8×2 =1000×2 =2000

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mshd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com