mshd.net
当前位置:首页 >> 329x125x16用最简单方法 >>

329x125x16用最简单方法

=329×125×8×2 =329×2×125×8 =658×1000 =658000

25 x 125 x 16 = 25 x 125 x 2 x 8 = (25 x 2) x ( 125 x 8) = 50 x 1000 = 50000

125x16x25=(125*4)*(4*25)=500*100=50000

连乘最常用的简单算法就是凑零,也就是凑整百。 可以拆成125X4X250X4X4X6,=500X1000X24=5X24X100X1000 这样就好算了,记住一些乘出来可以凑成整百的就好。 25X4=100 125X4=500 125X8=1000 差不多就这些

0.125x16 =0.125x8x2 =1x2 =2

25×125×16 =(4×25)×(8×125)÷2 =100×1000÷2 =100000÷2 =50000.

(125―45)x3 =125x3―45x3 =375―135 =240

2.5X0.125X16 =2.5X0.125X2X8 =(2.5X2)X(0.125X8) =5X1 =5

(125Ⅹ22十125)x16用简便方法计算 (125Ⅹ22十125)x16 =125*(22+1)*16 =125*8*(2*23) =46*1000 =46000

125×35×16 =125×35×4×4 =500×140 =70000

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mshd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com