mshd.net
当前位置:首页 >> Cos40°Cos60°Cos80°Cos160°怎样求值 >>

Cos40°Cos60°Cos80°Cos160°怎样求值

cos160=—cos20然后 cos20°cos40°cos60°cos80° =(sin20cos20cos40cos60cos80)/sin20.(乘以sin20°.再除以sin20°) =(sin40°cos40°cos60°cos80°)/2sin20°.(2倍角公式) =(sin80°cos60°cos80°)/4sin20°.(2倍角公式) =(sin160°cos60°)/8sin20°.(...

cos40 + cos60 + cos80 + cos160 = cos(60-20)+ cos60 + cos(60+20)+cos(180-20) = cos60cos20 + sin60sin20 + cos60 + cos60cos20 -sin60sin20 + cos180cos20 + sin180sin20 = 1/2 cos20 + 1/2 + 1/2 cos20 -cos20 +0 =1/2 参考公式: cos(A+B)...

cos40 + cos60 + cos80 + cos160 = cos(60-20)+ cos60 + cos(60+20)+cos(180-20) = cos60cos20 + sin60sin20 + cos60 + cos60cos20 -sin60sin20 + cos180cos20 + sin180sin20 = 1/2 cos20 + 1/2 + 1/2 cos20 -cos20 +0

搞不懂就不用和差化积,用sin倍角公式,稍等

cos20°cos40°cos60°cos80° =(sin20cos20cos40cos60cos80)/sin20.(乘以sin20°.再除以sin20°) =(sin40°cos40°cos60°cos80°)/2sin20°.(2倍角公式) =(sin80°cos60°cos80°)/4sin20°.(2倍角公式) =(sin160°cos60°)/8sin20°.(2倍角公式) =sin(1...

cos20°cos40°cos60°cos80° =(sin20cos20cos40cos60cos80)/sin20.(乘以sin20°.再除以sin20°) =(sin40°cos40°cos60°cos80°)/2sin20°.(2倍角公式) =(sin80°cos60°cos80°)/4sin20°.(2倍角公式) =(sin160°cos60°)/8sin20°.(2倍角公式) =sin(1...

cos20°cos40°cos80° =2sin20°cos20°cos40°cos80°/(2sin20°) =sin40°cos40°cos80°/(2sin20°) =sin80°cos80°/(4sin20°) =sin160°/(8sin20°) =sin20°/(8sin20°) =1/8;

∵sinαcosα=1/2sin2α ∴sin20°cos20°=1/2sin40° sin40°cos40°=1/2sin80° sin80°cos80°=1/2sin160° ∴ =(sin40°cos40°cos60°cos80°)/2sin20° =(sin80°cos60°cos80°)/4sin20° =(sin160°cos60°)/8sin20° ∵sin(π-α)=sinα ∴sin160°=sin(180°-160°)...

有公式(正弦倍角公式):2sinacosa=sin2a 你要知道:2sin40°cos40°=sin80°、2sin80°cos80°=sin160°、2sin160°cos160°=sin320°。 你还要知道:sin320°=sin(360°-40°)=-sin40°(诱导公式)。 cos40°cos80°cos160° =8sin40°cos40°cos80°cos160°/(8sin4...

解: cos20*cos40*cos80 =(cos20*cos40)*cos80 =1/2(cos20-cos60)cos80 =1/2(cos20cos80-cos60cos80) =1/2[1/2(cos60-cos100)-1/2cos80] (因为cos100=-cos80) =1/4cos60=1/8 至于你的第二个问题,我想我比较有发言权,因为我是高一学生,而且...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mshd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com