mshd.net
当前位置:首页 >> jquEry简单问题 >>

jquEry简单问题

把这句 $("#logo_text_like").fadeOut(300); 改成$("#logo_text_like").fadeOut(300).fadeIn(200);

DOM 未 ready 好啦,把 document 用 jQuery ready 好就可以了 jQuery(document).ready(function($) { $('#mybutton').click(function() { alert('OK'); }); });

JavaScript jQuery简单的问题 $(function(){ var $imgrolls = $("#jnImageroll div a");//选项卡区域 $imgrolls.css("opacity","0.7"); //设置选项卡...

function a() 定义在 第一个 $(){} 内的匿名函数的作用域之内,第二个 $(){} 内的函数无法访问他 跟下面的语法结构类似 function f1(){ function a(){ alert('a'); } a(); //ok } function f2(){ a();//无法访问a 函数 }

按照一般形参进行就可以了,例如: 如果 myVar 是 jQuery 对象:function Callme(myVar) { if (myVar.is(":checked")) { // ... }}or:function Callme(myVar) { if (myVar[0].checked) { // ... }}

$("#processing").slideDown("normal",function(){ alert("abc"); $("#processing").hide();});

$(function(){ $('button').click(function(){ //$(this)表示当前对象,在这里指的是button按钮 $(this).closest('tr').remove(); //或者: $(this).parent().parent().remove(); //或者: $(this).parents('tr').remove(); }) })

直接调用 function abc() { xxxx } $(document).ready(function(){ abc();//直接调用 });

$(this)是jquery的写法,表示当前方法自身。this是js的写法,表示当前方法或对象自身。 根据你给的代码,this是表示$.fn.tableimage这一方法,$(this)是表示this.each循环中的一个循环。

你给img加一个ID 代码: jQuery("#aabb").").attr("src","bb.jpg");

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mshd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com